Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2020

Saper300
3657 74e4
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viapoolun poolun
Saper300
5542 de06 500
Reposted fromrudgierd rudgierd viajezu jezu
Saper300
7205 84df 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
Saper300
5495 377e 500
Reposted fromrudgierd rudgierd viajezu jezu
Saper300
0391 f1ec 500
Reposted fromzciach zciach viadiscord discord
Saper300
5538 a8da 500
Reposted fromrudgierd rudgierd viadeathbringer deathbringer
Saper300
5016 4d77 500
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viamahvash mahvash
Saper300

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  Reposted fromstonerr stonerr viazyta zyta
  Saper300
  Saper300
  1700 d37d 500
  Saper300
  9527 1383 500
  Reposted fromrubinek rubinek vianoisetales noisetales
  Saper300
  2177 c10c
  Reposted fromangusiasty angusiasty vianoisetales noisetales
  Saper300
  2153 887c
  Reposted fromrubinek rubinek vianoisetales noisetales
  Saper300
  3148 16f3 500
  Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
  Saper300
  3095 5941 500
  Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
  Saper300
  2986 5c24 500
  Reposted frommrpaf mrpaf vianoisetales noisetales
  Saper300
  3659 176c 500
  Reposted fromnajlepsza najlepsza vianoisetales noisetales
  Saper300
  3626 cbef 500
  2019 in a nut shell.
  Reposted fromFort11 Fort11 vianoisetales noisetales
  Saper300
  3606 b367 500
  Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales

  December 28 2019

  Saper300
  5346 c625 500
  Reposted fromgloegg gloegg vianoisetales noisetales
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.
  Get rid of the ads (sfw)

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl